Плащане

 

Заплащането на поръчаните стоки се извършва в брой на куриера в момента

на тяхната доставка.

 

Ваше право е да отворите пратката в присъствието на куриера и да се убедите в нейния добър вид, преди да заплатите дължимата по товарителницата сума.

 

Ако забележите нарушения в целостта на транспортната опаковка, те трябва да се опишат в протокол от представителя на куриерската фирма.

 

Ако вследствие на транспортирането има щети по стоката и те не са регистрирани в писмен вид, CraftFactory.eu няма да може да признае рекламацията.

 

Ако щетите са регистрирани в писмен вид и рекламацията е приета, разходите по подмяната на рекламираните стоки е за сметка на CraftFactory.eu.

 

В случай, че стоките не могат да бъдат подменени, заплатената за тях сума

ще Ви бъде възстановена.

 

 

Цени

 

Всички посочени на Сайта цени са в лева, с включен ДДС.

 

СraftFactory.eu има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на финализиране на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, СraftFactory.eu има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.